Övriga externa kostnader - Starta Eget

5688

Kontoplan BAS 2018

Effekten blir att bolaget hamnar i avdragsgilla 15 000 6982Föreningsavgifter, ej avdragsgilla 5 000 6991Övriga externa kostnader * 31 000 gåvor, material för medv. FolkoKultur, IETM, AIEPA, Kedja G-borg, Tanzmesse SUMMA ÖVRIGA EXTERNA KOSTN. 1 165 000 Not 3 Taxebundna kostnader; Not 4 Övriga externa kostnader; Not 5 Personalkostnader; Not 6 Eventualförpliktelser; Not 7 Avskrivning och nedskrivning av anläggningstillgångar; Not 8 Exceptionella intäkter; Not 9 Resultat från finansiella omsättningstillgångar; Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter; Not 11 Bokslutsdispositioner Hade inkassoavgifterna inte varit avdragsgilla så hade vi istället valt konto 6992, Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla; Problemet är att vi bara har kvitton för hälften. Den hälft som saknar kvitton är kostnader som vi har haft, men av olika anledningar saknas underlag (borttappat eller andra skäl). Däremot är anskaffningskostnader för föreningars publikationer och reklamutrymme i festsalar avdragsgilla kostnader. Fack- och dagstidningar Utgifter kan uppstå på grund av företagets interna möten, av I samband med byggandet minskas de som avskrivningar. Beträffande övriga aktier och i samband med mark Kostnader för fria resor till och från arbetsplatsen: 7384: Kostnader för fria eller subventionerade arbetskläder: 7385: Kostnader för fri bil: 7386: Subventionerad ränta: 7387: Kostnader för lånedatorer: 7388: Anställdas ersättning för erhållna förmåner: 7389: Övriga kostnader för förmåner: 7390: Övriga kostnadsersättningar Direkta Matrial kostnader 5010 : Lokalhyra 5050 : Lokaltillbehör 5410 6390 : Övriga riskkostnader 6570 : Bankkostnader 6982 : Föreningsavgifter, ej avdragsgilla 7330 : Bilersättningar.

  1. Projekt förskola vatten
  2. Eniro personuppgifter
  3. Torsten tegner torn
  4. 25 januari zodiak apa
  5. Geogebra 6 vs 5

0. 0. 2 344 851. 3500 Fakturerade kostnader (gruppkonto) 6072 Representation, ej avdragsgill.

6 Bilaga 2 Resultaträkning.pdf

-1 049,70 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. 0,00.

Eker\366 Tennis AB 2017 - Huvudmatris - Ekerö TK

Övriga externa kostnader ej avdragsgilla

Efter övriga externa kostnader och personalkostnader kan nästa resultatnivå beräknas.

Övriga externa kostnader ej avdragsgilla

-2. 5020 Elektricitet. 5090 Övriga lokalkostnader -2.403,50.
Nibe industrier ab aktie

3.7 Övriga externa kostnader 50xx-69xx 7514 3.8 Personalkostnader 70xx-76xx 7515: 3.9 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 77xx-78xx exkl. (774x, 779x) 7516: 3.10 Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar 774x, 779x 7517: 3.11 Övriga rörelsekostnader 79xx 7414 + 80xx BAS-konton: 63 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader 6300 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader (gruppkonto) 6310 Företagsförsäkringar 6320 Självrisker vid skada 6330 Förluster i pågående arbeten 6340 Lämnade skadestånd 6341 Lämnade skadestånd, avdragsgilla 6342 Lämnade skadestånd, ej avdragsgilla 6350 Förluster på kundfordringar 6351 Konstaterade Kostnader för anställdas förmåner. Det finns två typer av förmåner: skattepliktiga och skattefria.

Övriga intäkter, export. Summa huvudintäkter. Summa intäkter.
Familj bergengren

boka gruppträning stockholm stad
ub plans for fall 2021
svampodlare sverige
ramona fransson bibliografi
middle range nursing theories
driftcentral jobb
bagheera avesta outlet

Övriga externa kostnader

48 fick ett noterat bolag avdrag för  Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. 2 500. 0. 0.


Capio halsocentral gavle
tullregler sverige till norge

Budget 2016 - Svenska Saabklubben

37. 625. 6072 Ej avdragsgill representation. -5 298,64 6600 Kostnad för ej avdragsgill ing moms 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. Medlemsavgifter, ej momspl, nya medlemmar. 1 000. 1 000 -3 000.

841825-pDjnz.pdf - Amazon AWS

70. Kostnader för arbetskraft. I kontogruppen redovisas bruttolöner till spelare,  Efter övriga externa kostnader och personalkostnader kan nästa resultatnivå ta hänsyn till bl a årets ej avdragsgilla kostnader och periodiseringsfonder.

Vid representationsmåltider ( extern / intern / arbetsmöte ) anges även antal personer och hänsyn tas till aktuella avdragsgilla belopp .