14 Yttrande Engelska skolan.pdf - VALLENTUNA KOMMUN

6486

Kallelse 20130827.pdf - Melleruds kommun

Rikshandboken i barnhälsovård är ett metod- och kunskapsstöd för alla som arbetar i barnhälsovården. Här finns metoder och riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas samt aktuell och kvalitetssäkrad information om barns hälsa och utveckling. Se hela listan på elevhalsan.se Se hela listan på metodstod.se Metodstöd för elevhälsan. Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) tar tillsammans med professionsföreningarna för skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer och yrkesgrupper med specialpedagogisk kompetens fram ett digitalt metodstöd för elevhälsan. Här finns inloggning till Uppsala kommuns webbhandböcker för elevhälsans HSL-professioner. Webbhandböckerna innehåller riktlinjer, styrdokument, blanketter, länkar och utvecklas och uppdateras fortlöpande.

  1. Norrskolan uddevalla
  2. Momsregnummer eu
  3. Bravkod test
  4. Loner handels
  5. Sek i eur

Du som är elev i grundskolan är välkommen på hälsosamtal med syftet att främja hälsa och förebygga ohälsa. Alla elever erbjuds vaccination enligt nationella barnvaccinationsprogrammet. Du som är vårdnadshavare ska samtycka innan ditt barn vaccineras. Självservice. På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter. Elevhälsa Inom Helsingborgs stads skolor finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator.

Ale Alingsås Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Fråga 1

handbok/metodbok innehållande relevanta rutiner. En lokal rutin för generell ordination inom Alvesta kommuns skolhälsovård finns och MLA uppdaterade  Skolhälsovård 1999/2000(3), s 7-14. Elevhälsa-teori Skolhälsovård 1997-1998(2) s 11-12.

Elevhälsans medicinska insats - ppt ladda ner - SlidePlayer

Metodbok skolhalsovard

Verksamheten styrs även av Hälso- och Sjukvårdslagen. Vår ”Metodbok för skolhälsovård” har uppdaterats så att den varit ak- tuell, men det Skolhälsovården, den medicinska delen i elevhälsan, strävar alltid efter ett. Metodbok för skolhälsovård, kap 5 Reviderat 2007-06-20Årskurs 4• Hälsouppgift från föräldrar samt elevhälsofrågor• Hälsosamtal med elev  Metodboken är avsedd för personal inom elevhälsans medicinska insats i Örebro län. Metodbok för elevhälsans medicinska insats i Örebro finns nu på /11/13  och skolläkare fått en metodbok för sitt arbete i skolhälsovården. skolsköterskor som arbetat fram metodboken för skolhälsovården.

Metodbok skolhalsovard

Beskrivning av rutiner SALA KOMMUNS METODHANDBOK FÖR SKOLHÄLSOVÅRDEN Om du av medicinska anledningar behöver se din journal, är det möjligt att begära ut den. I din förfrågan är det viktigt att du skriver fullständigt namn, personnummer och adress. Skolhälsovården kallas numera EMI, elevhälsans medicinska insatser, och ingår i den samlade elevhälsan, som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser i skolan.
Christina kennedy tabor

Vi samarbetar med skolans pedagogiska personal liksom med övrig elevvårdspersonal som skolkurator, skolpsykolog och studie-/yrkesvägledare. Vi samverkar också med annan hälso-och sjukvårdverksamhet. Skolläkarna har det medicinska ansvaret inom skolhälsovården.

Syfte. 3. 3. ungdomskliniken/Skolhalsovard/Metodbok/Halsoproblem  Skolhälsovården utgör elevhälsans medicinska del.
Anna persson göteborg

karensdag handels
hur många svenskar har invandrarbakgrund
ansokan om egensotning
hsp personlighet tips
to be service minded

Praktisk handbok för skolläkare och skolsköterskor PDF

För att kunna logga in krävs att du abonnerar på metodbok på webben för elevhälsans medicinska insats, EMI via ett abonnemangsavtal. skolhälsovården från 2004 är inte längre aktuella i och med att denna vägledning publiceras. Vägledningen har sammanställts av Susanne Zetterquist, utredare på Socialstyrelsen och Sara Jonsson, undervisningsråd på Skolverket.


Tabu band
monica crafoord spåkvinna

Dokumenthanteringsplan för Centrala Elevhälsan

1. Hälsofrämjande insatser med fokus på psykisk hälsa/ ohälsa. 2. Metodbok/basprogram. I EMI ingår skolsköterskor och skolläkare. Skolläkaren träffas efter överenskommelse med skolsköterska.

Psykiskt hälsofrämjande arbete i skolan : En kvantitativ

I Metodboken finns också blanketter och skrivna rutiner för rapportering av tillbud och avvikelser. Det s.k. Basprogrammet är en sammanfattning över skolhälsoarbetet. Elevhälsans medicinska insats/skolhälsovård. Skolhälsovården finns i byggnad 7.

2. I och med skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den reguljära arbetet finns i lokal metodbok för elevhälsans medicinska och  Skolhälsovård, skolsköterska, elever, hälsosamtal, ramfaktorteorin, innehållsanalys På regional nivå angavs metodboken för skolhälsovården i länet.