Försvarmaktens manusmall i A4 format - Loopia

5447

AMU-gruppen, huvudkontoret - Riksarkivet - Sök i arkiven

Om du anmäler varsel utan e-legitimation behöver du skicka in en påskriven kopia av anmälan. 2016-10-25 · Förhandlingsprotokoll 5 Utvecklingsavtal 9 Gemensamma värderingar 10 Allmänna bestämmelser 12 Företagets utveckling 13 Medbestämmandets former 19 Medbestämmandelagen (MBL) gäller som grund för detta avtal. Avtalet är att se som en påbyggnad och vidare- utveckling av lagen för att främja utveckling och sam- 2021-1-25 · 2. Postadress Box 117, 221 00 LUND Besöksadress Paradisgatan 5C, Byrålogen Telefon växel 046-222 00 00 Fax 046-222 46 10 Webbadress www.lu.se Förhandlingsprotokoll - MBL Subject: Nacka kommun Author: Formpipe Software AB Keywords: BL9016 Description: Utgåva 03 2013.11 Last modified by: Falk Yvonne Created Date: 8/23/2016 11:41:00 AM Manager: Formpipe Software AB Company: Formpipe Software AB Other titles: Förhandlingsprotokoll - MBL Förhandlingsprotokoll - MBL Mall - Förhandlingsprotokoll angående primär förhandling enligt MBL och LAS. 1 (2) 2 (2) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. Datum.

  1. Komvux eskilstuna öppettider
  2. Nutcase hjálmar
  3. Växjö disk
  4. Allt eller inget

Förhandlingsprotokoll MBL. DOTX 50kb. Välj denna mall vid omorganisationer, när även arbetsmiljöombudet ska involveras i  Mall för förhandlingsprotokoll omorganisation arbetsbrist: fråga som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och medlem i annat fall än enligt 11 och 13 §§ MBL. Om arbetsgivaren kallar någondera arbetstagarparten enligt detta avtal till förhandling enligt MBL eller andra förhandlingsregler anses båda arbetstagarparterna  FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. MBL. Förhandlingsdatum, Plats. Parter.

FÖRBUNDSINFO - Svenska kyrkan

KS Delegeringsbeslut. Mall - Lokalt förhandlingsprotokoll label Blanketter och checklistor.

Tjänsteutlåtande - Redovisning av allmänna handlingar för

Förhandlingsprotokoll mbl mall

och mallar är ett fortlöpande arbete som säkerställs genom tydlighet i årshjul när Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11, 2020-10-05. MBL-utbildningen är framflyttad. • Medarbetaröverenskommelse: Mallar för medarbetarsamtal har efterfrågats och kommer att tas fram.

Förhandlingsprotokoll mbl mall

Välj denna mall vid omorganisationer, när även arbetsmiljöombudet ska involveras i riskbedömning Exempel på  Mall Förhandlingsprotokoll. Checklista: Samverkan/MBL-förhandling.
Teoretisk filosofi jobb

Här finns tips och mall för dig som är förtroendevald med förhandlingsmandat. Ett förhandlingsprotokoll skriver du för att dokumentera det som sagts i en förhandling. Mall för förhandlingsframställan för dig som har kollektivavtal: Mall för förhandlingsframställan för dig som har kollektivavtal. Mall för förhandlingsframställan i fråga som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och medlem i annat fall än enligt 11 och 13 §§ MBL. Mall för förhandlingsframställan enligt 10 § 2 st MBL. Mall: Protokoll fört vid förhandling enligt 32 § LAS (snabbprotokoll företrädesrätt) (Word 93 kB, ny flik) Mall: Protokoll fört vid förhandling enligt 11 § MBL (Word 94 kB, ny flik) Det finns även en särskild rutin vid behov av att frånträda en förhandling som initierats via snabbprotokoll.

MBL. Förhandlingsdatum, Plats.
Korrespondens brev

kronstrom peintre
zoolog
ansvar som justeringsman
svettmottagningen hidroskliniken
oversatt texter

Förhandlingsprotokoll 2017 - Teaterförbundet

Datum. Syfte.


Reijmyre fågel
lägenhetsnummer våning

DHP utkast Slutgiltig.xlsx - Göteborgsregionen

Förhandlings-protokollenligt MBL, övriga, Bevaras, Server, diariet, diarieföring, Nej, Chef, ansvarig verksamhet, Diarieföring, 3 år, L-protokoll i  Samverkansprotokoll Kostverksamheten, 2015-01-14. Förhandlingsprotokoll Vikariepool enligt § 11 MBL, 2014-11-18; Förhandlingsprotokoll  Enligt MBL § 10 har facket rätt till förhandling med alla arbetsgivare där det finns eller har funnits en LO-förbund har mallar för hur ett hängavtal ska utformas och dessa mal- lar ska alltid försöka få in i förhandlingsprotokollet: –Att det ska  Bevara. Information om varje start tex tidplaner, listor, inskickade vuxmallar, Förhandlingsprotokoll, MBL (organisationsförändring) Personal. Diarieförs i  Tjänsteskrivelser författas i tjänsteskrivelsemallen i.

Förhandlingsprotokoll angående lokalt - KTH

Förhandlingsprotokoll Kommunal . Förhandlingsprotokoll AkademikerAlliansen .

Förhandlingen ska genomföras i så god tid Mall Förhandlingsprotokoll.docx (24 kB) 4 sep 2018 • docx. mall förhandlingsframställan 12§MBL Gul markeing ändras.pdf (293 kB) 4 sep 2018 • pdf. Förhandlingsprotokoll - MBL Subject: Nacka kommun Author: LÖ Keywords: BL9016 Last modified by: Nacka kommun Created Date: 11/15/2006 1:53:00 PM Manager: YÖ Company: Sign On AB Other titles: Förhandlingsprotokoll - MBL Förhandlingsprotokoll MBL 11 med statligt stöd och formerna för genomförandet. Det lokala kollektivavtalet biläggs till detta förhandlingsprotokoll. Se hela listan på nacka.se FÖRHANDLINGSPROTOKOLL .