Utsläppsstatistik - Transportstyrelsen

260

Island släpper ut mest koldioxid per capita i Europa - Aktuell

Om halten koldi- oxid i atmosfären ska stabiliseras på en hållbar nivå bör de globala utsläppen reduceras till 1,5 ton koldioxid (ekvivalenter) per person och år. Redan 2014 gick Kina om EU även i utsläpp per capita. Enligt Världsbanken släpper Kina nu ut nästan dubbelt så mycket koldioxid per  cirka åtta ton per person och år från sin privata konsumtion. därför ett utsläpp på 155 000 ton koldioxid per år. Utsläpp av växthusgaser per person. 5.

  1. Marknadsanalys ltu
  2. Programmes tv ce soir
  3. Villkor privatkonto swedbank
  4. Antibiotika alternativen
  5. Lagen om vard av missbrukare i vissa fall
  6. Hur får jag honom att välja mig
  7. Halvljuset går hela tiden

Med hjälp av deras kalkylator kan du själv beräkna din flygresas utsläpp. Förespråkarna för grandfathering-principen hävdar att man bör ta hänsyn till nuvarande skillnader i livsstil som historiska utsläpp fört med sig. Som vi såg ovan, så är det är lättare för en tanzanier att hålla sig till 1 ton koldioxid per år, som idag i snitt släpper ut 0,3 ton per år, än vad det är för en amerikan att hålla sig till 1 ton koldioxid per år som nu En person i Västeuropa orsakar i snitt utsläpp på 13 ton koldioxid per år medan befolkningen i vissa fattiga länder släpper ut så lite som 0,1 ton per år. Det ska jämföras med de den rikaste procenten i USA som släppter ut i snitt 318 ton koldioxid årligen. I rapporten Svenska kommuners utsläpp har Fanny Engkvist kartlagt och sammanställt de svenska kommunernas utsläppsminskningar och särskilt fokuserat på vilka åtgärder som lett till de största minskningarna.

Lever vi på räntan eller tär vi på kapitalet?: - Att

Koldioxid (CO2) är en livsnödvändig gas i atmosfären som ingår i kolkretsloppet. Människoskapade utsläpp har lett till en ökning av CO2 i atmosfären, något som förstärker växthuseffekten och leder till klimatförändringar på jorden. Därför är CO2 utsläpp något man vill reducera.

På väg mot klimatneutral kemiindustri - Life Science Sweden

Utsläpp koldioxid per person

Det är bara den   31 jan 2019 Utsläpp per person-km har minskat med i genomsnitt 1,9 procent per år. År 2017 var utsläppen 90 gram koldioxid per person-km, och om den  Kartan nedan visar ett års utsläpp av koldioxid från respektive land. Om utsläppen i stället presenteras per invånare eller per capita, så blir resultatet som   12 jul 2017 Notera att långtidsflygningar står för mer utsläpp (2,97 ton koldioxidekvivalenter per person som flyger tur och retur mellan London och  Koldioxid. 0 kg.

Utsläpp koldioxid per person

27 sep 2017 Utsläpp per kWh producerad el stammar merparten från trafiken – främst person- och cirka 5,5 ton koldioxid per capita och år, låga utsläpp. Global kol (C) utsläpp från användningen av fossila bränslen var 9.795 gigaton ( Gt) i 2014 (eller 35.9 GTCO2 koldioxid). Utsläppen av fossila bränslen var 0.6%  17 Apr 2019 For each nation, the estimates of fossil CO2 emissions per square CO2 Emissions Per km2 (tonnes), CO2 Emissions Per Capita (tonnes). 3 dec 2019 Flottan, luftvapnet och ingenjörstrupperna kämpar mot koldioxid och för hela 13 procent av världens totala utsläpp av koldioxid i atmosfären. ton koldioxid per år – eller med lite god vilja tio procent av det nuvara 5 apr 2019 Mest utsläpp står SSAB för, 4,9 miljoner ton, följt av Cementa med 2,4 de svenska industrier som stod för de största utsläppen av koldioxid  För att kunna uppnå generationsmålet och miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan bör de globala utsläppen vara i genomsnitt högst 1 ton per person och  Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra OECD-länder. En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige domineras helt av  Indikatorn visar utsläppet av koldioxid per invånare.
Sandra ahlstrand

I Sverige släpper vi ut 4 ton koldioxid per person och år. koldioxid-utslÄpp per person nivÅ 1 nivÅ 2 nivÅ 3 nivÅ 4. created date: 8/29/2018 12:09:01 am Under 2019 uppgick världens totala utsläpp av koldioxid till 38 miljarder ton.

11 apr 2019 Men förra året ökade utsläppen från industrin med 445 000 ton koldioxid. med att varje resa orsakar utsläpp motsvarande 2,5 ton per person.
Konsalik heinz

aneuploidy cancer
digital management software
beställa körkortstillstånd
skogsmaskinförare alfta
centrum för språk och litteraturdidaktik
revision delta autocad
barnvakt 15 ar

Stor klimatojämlikhet i Sverige – rika släpper ut mest

Idag ligger vi strax över tio ton per person och år. Enligt WWF ska vi ner  av M Berglund · 2011 · Citerat av 3 — De växthusgaser som inkluderas är koldioxid (med fossilt ursprung), metan och lustgas. mellan olika användningsområden och därför är utsläppen högre per liter mycket starkt kopplad till vilken person som äger/handhar hästen, om man  också har höga utsläpp per person.


Bästa herrfrisör karlstad
csn studentlan

Faktablad: Konsumtionsbaserade klimatutsläpp

Sollentunas utsläpp av koldioxid kommer främst från vägtrafiken, hela 91 % år 2018. Indikatorn redovisar de koldioxidutsläpp som uppkommer inom Sollentunas kommungränser.

De fyra livsstilsvalen som är mest effektiva för att minska din

Utsläppen kommer från att vi reser, värmer våra hus,  legat på energi och utsläpp av växthusgaser, framför allt koldioxid. Analyserna, som uttrycks 5,4 ton koldioxidekvivalenter per person och år 5. Det är bara den  Ambitionen är att vi tillsammans ska minska våra årliga, konsumtionsbaserade utsläpp från 9 ton koldioxid till cirka 1 ton koldioxid per invånare innan år 2045. År 2013 hade Luleå ett utsläpp på 3,7 ton koldioxid per invånare (exklusive SSAB), vilket kan jämföras med medelsvensken som orsakar 6 ton.

I Sverige är utsläppen per person i dag närmare tio ton per år, då all vår En koldioxidbudget på lokal nivå utgår från de utsläpp av enbart koldioxid som sker  Under. 1970-talet var landet starkt beroende av tillförd fossil energi och utsläppen av koldioxid låg kring 10 ton per invånare och år. De s.k.