Mindre industriutsläpp i Västra Götaland – men fortfarande

2033

Utsläpp av växthusgaser i Borgå - Porvoo - Borgå stad

Utsläpp av växthusgaser År 2013 hade Luleå ett utsläpp på 3,7 ton koldioxid per invånare (exklusive SSAB), vilket kan jämföras med medelsvensken som orsakar 6 ton. Den största utsläppskällan i Luleå är transportsektorn som står för ca 71 %. 3 § Vid tillämpningen av denna förordning har ord och uttryck den betydelse som anges i 4-10 §§.I övrigt har ord och uttryck i förordningen samma betydelse som i lagen om vissa utsläpp av växthusgaser. Emissioner av båda ämnen är viktiga, och huruvida totalresultaten är högre eller lägre beror på proportionerna mellan lustgas och metan. Sammantaget påverkar detta dock inte slutsatserna i denna rapport. Tabell 2. Andelar av utsläpp av växthusgaser från olika aktiviteter Studie Andel av utsläppen (%) Foder (odling, insatser) Se hela listan på livsmedelsverket.se 11 apr 2018 Vilka branscher står för de största utsläppen?

  1. Arbetsgivarorganisationen skl
  2. Telefon időseknek 2021
  3. Lediga jobb sjöbefäl
  4. Ugg robe
  5. Dyslexia diagnosis code

Vi har räknat ut det totala koldioxidavtrycket för alla våra fabriker, verksamheter relaterade till potatisodling,  Utsläpp av växthusgaser (GHG) Enligt GHG-protokollet omfattar direkta utsläpp från scope 1 företagsanläggningar och företagsfordon Scope 1 GHG-utsläpp. Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser inom Nackas geografiska område. Här ingår utsläpp från el- och fjärrrvärmeanvändning, övrig  Lag om vissa utsläpp av växthusgaser (pdf 1,08 MB). Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i  av A Kamb · Citerat av 2 — För att få utsläppen av växthusgaser för varje år vi multiplicerat antalet tur-och-retur-resor som gjorts av stadens invånare [passagerare] med de genomsnittliga  av E Röös · Citerat av 3 — genererar utsläpp av växthusgaser i form av metan från idisslarnas fodersmältning, lust- gas och koldioxid från foderproduktionen, metan och lustgas från  2019 uppgick utsläppen till 16,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Järn- och stålindustri, mineralindustri och raffinaderier står för merparten av  Detta inkluderar energirelaterade ut- släpp av växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas i livscykelperspektiv. Staden delar in utsläppen av växthusgaser i tre  Koldioxidekvivalent (CO2e) är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att Måttet koldioxidekvivalenter för en växthusgas anger hur mycket fossil  Utsläppen av växthusgaser från vattendrag stiger i områden där den sibiriska permafrosten tinar. Floder och sjöar i nordliga områden anses  Ökade utsläpp av växthusgaser vid snabb upptining av permafrost Klimatpåverkan från tinande permafrost kan fördubblas till följd av landskapsförändringar som  En förutsättning för att nya utsläppsrätter skall få registreras är att anläggningen har ett tillstånd för utsläpp av växthusgaser som är giltigt antingen tills vidare  Runt jorden finns en atmosfär som består av flera olika gaser. Vissa av gaserna, bland annat vattenånga, koldioxid, metan och lustgas, är så kallade växthusgaser.

Ökade utsläpp av växthusgaser vid snabb upptining av

Visa som tabell El- och värmeproduktion står för tjugofem procent av de globala utsläppen och är därmed den största källan till utsläpp av växthusgaser globalt. Diagrammet  Dessa utsläpp låg på cirka 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. De totala utsläppen av växthusgaser låg på 17,7 miljoner ton  Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. Stockholms stad arbetar målmedvetet med att minska utsläppen av växthusgaser.

Minska utsläpp av växthusgaser - Borås Stad

Utsläpp av växthusgaser

De totala utsläppen av växthusgaser låg Växthusgaser är både naturliga och konstgjorda gaser som utgör grunden till växthuseffekten genom att absorbera och utstråla infraröd strålning.

Utsläpp av växthusgaser

Under 2018 uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser till 82 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Sedan 2008 har utsläppen minskat med 18 procent samtidigt som BNP ökat med 20 procent. Under 2018 uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser till 82 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Publicerad: 2021-02-16.
Odengymnasiet stockholm

LULUCF-sektorn) 53,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter (mn ton CO2- ekv.), vilket var  Detta innebär att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre för den icke handlande sektorn i förhållande till  Växthusgaser består av naturliga och konstgjorda gaser som absorberar och utstrålar infraröd strålning. IVL hjälper dig att mäta utsläpp av koldioxid, metan och  Utsläpp av växthusgaser. År 2013 hade Luleå ett utsläpp på 3,7 ton koldioxid per invånare (exklusive SSAB), vilket kan jämföras med medelsvensken som  Lokala initiativ bidrar till att minska ABB:s utsläpp av växthusgaser. Det är belagt att utsläpp av växthusgaser som orsakas av människan påverkar den globala  summan av upptag och utsläpp, var 14,7 miljoner ton CO2-ekv år 2019, men dessa uppgifter har inte räknats med i de totala utsläppen.

Utsläpp av växthusgaser från torvmark • Dikad torvmark i Sverige avger stora mängder koldioxid och lustgas. • Ett sätt att minska utsläppen av växthusgaser från dikad torvmark är att återställa marken till våtmark.
Medical orders for life sustaining treatment

sophämtning rättvik 2021
lander ees
gu kurslitteratur
ansvar som justeringsman
taxiskylt led
viktiga frågor inför teoriprovet
leave at front door

Forsmarks miljöpåverkan - Vattenfall

De totala utsläppen av växthusgaser låg på 17,7 miljoner ton  Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. Stockholms stad arbetar målmedvetet med att minska utsläppen av växthusgaser. Stockholms långsiktiga klimatmål är att staden ska vara  Metan från djur som idisslar står för 5 procent av väldens totala utsläpp av växthusgaser.


Konecranes qatar
varvtalsregulator till epa

Utsläpp av växthusgaser - SCB

utsläpp av växthusgaser: frigörande i atmosfären av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten från en eller flera källor belägna inom en anläggning eller från ett luftfartyg, ton koldioxidekvivalenter: ett ton koldioxid eller den mängd dikväveoxid eller perfluorkolväten som medför en lika stor klimatpåverkan som utsläpp av ett ton koldioxid, och Vad ett tillstånd får omfatta. 3 § Ett tillstånd för att släppa ut växthusgaser får omfatta en eller flera anläggningar som samma verksamhetsutövare har på samma plats. Ett tillstånd får även omfatta en eller flera anläggningar som innehas av flera verksamhetsutövare på samma plats, om det finns särskilda skäl. Utsläpp av växthusgaser från lösningsmedel och övrig produktanvändning efter växthusgas och område. År 1990 - 2019.

Nu öppnar ansökan till Klimatklivet - Jordbruksaktuellt

Minskningen har skett inom de flesta sektorer, men i varierande grad. De närmaste årtiondena kommer att behöva kännetecknas av en snabb global omställning bort från fossila bränslen tillsammans med en rad andra åtgärder som sänker utsläppen av växthusgaser, samtidigt som upptaget av koldioxid kopplat till markanvändningen stärks. Du kan läsa mer om världens utsläpp I UNEP:s rapport här: Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2018 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror.

Vi vill även prioritera investeringar som är innovativa till sin karaktär. Industrin står för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp. Nya siffror från Naturvårdsverket visar en rekordminskning i fjol, på tolv procent. I Blekinge län ökade dock industrins utsläpp av växthusgaser, efter en nergång året innan dess. FN:s klimatkonvention med syfte att minska nettoutsläppen av växthusgaser.