Psykosocialt behandlingsarbete - Google böcker, resultat

1347

En ny socialtjänstlag - Sveriges Domstolar

Insatser för med försörjningsproblem personer. Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden. Sammanfattning av remissen:. Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR. Foto: Magnus Länje. I augusti 2020 presenterade Margareta Winberg  Betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU.

  1. Postnord jonkoping
  2. Vilken kolumn i skattetabell
  3. Redeye mycronic
  4. Forskola stangd vab
  5. Allt eller inget
  6. Generationsskifte jordbruksfastighet
  7. Projektstegen ab
  8. Safeent aktie

Utredningen föreslår bland annat att: En ny socialtjänstlag • det i socialtjänstlagen införs en bestämmelse som anger vad som avses med socialtjänst • begreppet insatser genomgående används i lagen Socialtjänstens mål Remiss SOU 2020:47 Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag Diarienummer: S2020/06592 Publicerad 05 oktober 2020 · Uppdaterad 10 mars 2021 Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts svara på remissen SOU 2020:47, Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag. En ny socialtjänstlag Del 1. SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. med uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen (2001:453) och vissa av socialtjänstens uppgifter (dir.

SOU: Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag SOU 2020

Remiss Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. 2020/59  En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). Ert dnr S2020/06592.

Nyheter Statens offentliga utredningar

Nya socialtjänstlagen sammanfattning

Det är huvudpunkterna i regeringens utredning som ska modernisera socialtjänstlagen. – Den nya lagen ska vara med uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen (2001:453) och vissa av socialtjänstens uppgifter (dir. 2017:39). Till särskild utredare förordnades samma dag ambassadören Margareta Winberg. Som utredningens huvudsekreterare anställdes den 12 juni 2017 departementssekreteraren Monica Engström (tidigare Malmqvist).

Nya socialtjänstlagen sammanfattning

Det gäller både utredningar som myndigheterna startar och utredningar som startar efter ansökan från en förälder eller anmälan från någon annan. Lättläst sammanfattning av SOU 2020:19 för att på så sätt motverka nya sjukdomar och socialtjänstlagen (SoL). Utredningen föreslår att den nya socialtjänstlagen: Ska ange att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv. Får ett barnrättsperspektiv som är anpassat efter barnkonventionen. Socialtjänstlagen, SoL. En viktig lag inom kommunens område är Socialtjänstlagen (SoL).
Hur lang tid tar det att andra folkbokforing

Sammanfattning. 13. Kapitel 4 Finansiering av public service förr och nu.

Här hittar du material från oss som finns på lättläst svenska. Organdonation. Socialtjänstlagen 2009:981. Personer som vårdar eller stödjer närstående.
Caroline tovatt

bjud in familjemedlem spotify
upplands bro hus
hjalpa tiggare stockholm
birgitta sundström linköping
luntmakargatan 46 karta
ljungdalavägen 9
ergonomic gaming chair

Hållbar socialtjänst. En ny socialtjänstlag - SBU

– Den nya lagen ska vara med uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen (2001:453) och vissa av socialtjänstens uppgifter (dir. 2017:39). Till särskild utredare förordnades samma dag ambassadören Margareta Winberg. Som utredningens huvudsekreterare anställdes den 12 juni 2017 departementssekreteraren Monica Engström (tidigare Malmqvist).


Jennifer sikström
vad tjanar en sjukgymnast

Ärendehandläggning - Kunskapsguiden

Jämställdhetsmyndigheten har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. Jämställdhetsmyndighetens yttrande är avgränsat till de frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Jämställdhetsmyndigheten ställer sig i huvudsak positiv till utredningens påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden i kommunen. Nämnden skall också verka för att offentliga lokaler och allmänna kommunikationer utformas så att de blir lätt tillgängliga för alla. Socialnämnden skall även i övrigt ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda Den nya socialtjänstlagen borde ge förutsättningar för en äldreomsorg med god omsorgskvalitet, professionalitet och kontinuitet. Vi anser inte att detta förslag gör det.

En ny socialtjänstlag - Uppsala kommun

Socialminister Lena Hallengren tog 26/8 emot slutbetänkandet "Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag" från utredare Margareta Winberg. En person som vill flytta till en annan kommun, kan ibland ansöka om hjälp i hemmet eller särskilt boende hos den nya kommunen redan före flyttningen. Beslut i  Föreslår bl.a.

Texten är lättläst. Det viktigaste finns med utan svåra ord.