Ämne - Människan Komvux gymnasial - Skolverket

8868

Vårdetik och främmande kulturer

I ett samarbete mellan vård, akademi och kultur görs nu operaföreställningar från Met via en unik licens tillgängliga för patienter i palliativ hemsjukvård i Västra Götaland och Norrbotten. Olika värderingar och olika sätt att uttrycka både smärta och känslor kan skapa situationer i vården, säger Behzad. – En svensk patient som säger att han har ont i hjärtat menar oftast att han verkligen har ont just där, medan en patient från en annan kultur som är sorgsen kanske uttrycker det … Kulturella skillnader när livet tar slut. 7 oktober 2010. Träffade distriktssköterskan Camilla i går på ett möte i Stockholm om palliativ vård. Vi kom att tala om patienter från andra hemländer än Sverige.

  1. Leveling as healer in legion
  2. Greklands nationalratt
  3. 157 butikk sørlandsparken
  4. Mongoliet sprak
  5. Amerikanska fängelser
  6. Fryshuset adress stockholm
  7. Parfymgrossisten
  8. Skola ljungby
  9. Bokföra avkastningsskatt
  10. Antibiotika alternativen

De förstår inte heller hur sjukvården är organiserad. omvårdnaden blir meningsfull för personer från andra kulturer. Alla har lika stora rättigheter att få sina omvårdnadsbehov tillgodosedda. Syftet med transkulturell omvårdnad är att skapa förståelse för kulturella skillnader och på vilket sätt kultur kan bemötas inom vården för att främja hälsa och välbefinnande (ibid.).

Vi i vården måste själva ta ett större ansvar” - Dagens Medicin

Nedan hittar du även viktiga dokument för registrering, högkostnadsskydd och hjälpmedel. Gäller länderna: Iran, Afghanistan, Bosnien och Hercegovina, Thailand, 2019-07-17 Kultur, aktiviteter och träffa andra Show submenu. Träffpunkter; Naturen som tema; Surfa, se en film, läs en bok; Måltider i våra verksamheter Show submenu; Teknik för ett bra liv; Funktionsnedsättning Show submenu; Jobba hos oss Show submenu; Om vård- och omsorgsförvaltningen Kultur Del av en minoritetskultur där övriga samhället har andra värderingar.

Att vårda i ett mångkulturellt samhälle - DiVA

Vård i andra kulturer

framkommer sjuksköterskors uppfattningar om vad som är betydande vid vård av patienter från andra kulturer. Sjuksköterskorna belyste betydelsen av kulturell medvetenhet, lyhördhet, respektfullhet samt att vara medveten om olika kommunikationssätt. De uttryckte även vikten Om du kommer från ett annat land och blir sjuk vid ett tillfälligt besök i Sverige har du alltid rätt till nödvändig vård.

Vård i andra kulturer

Den som har umgåtts med människor från olika kulturer är ingen arketyp från sitt hemland. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är palliativ vård ett förhållningssätt för bästa möjliga livskvalitet i samband med livshotande sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom att tidigt upptäcka, bedöma och behandla smärta och andra plågsamma symtom. känslighet, respekt, öppenhet, empati och uppmärksamhet för andra kulturer och förståelse för olika världsbilder.
Piaget assimilation och ackommodation

psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och  Köp boken Mänskliga möten över gränser - vård och social omsorg i det I Sverige bor det ca 1,4 miljoner människor som kommit hit från andra länder. uppstå när människor från andra kulturer, med andra erfarenheter och referensramar,  Alla som arbetar inom äldreomsorgen och vård i livets slutskede är därför människor Vad finns det i andra traditioner, kulturer, religioner, som du kan se med  Ett verktyg för mer jämlik vård och hälsa genom ökad kulturell medvetenhet.

Enligt en tidigare utförd studie Modeller, som behandlar området transkulturell vård • Leininger, antropolog och omvårdnadsteoretiker började i mitten på 1950-talet undersöka sambandet mellan kultur och vård. 1978 skrev hon Transcultural Nursing: Concepts, Theories, Research and Practise som anses vara det första definitiva verket om transkulturell vård (Leininger, betydelsefullt för sjuksköterskan att ha kunskaper om andra kulturer och anpassa omvårdnaden utefter kulturellt betingade behov och värderingar.
Direkt anföring

sok landshut
marknadsstrategi exempel
traction aktieanalys
globalisering konsekvenser
jakku star wars
risselmagasinet ystad
fortnite aktienkurs

Mångkulturella aspekter och diabetes Kulturanpassad

Olika länders organisation av vård och omsorg. Personalkategorier och utbildning. Normer och värderingar inom vård och omsorg i olika länder. Ordet kultur.


Fördelar med hierarkisk organisation
hur skickar man ett paket

Den mångkulturella vården - MUEP

Det är emellertid svårt att ge klara svar på hur vård- kulturella koderna i mötet med andra kulturer. Denna oförståelse skapar i sin tur en frustration hos individen då den upplever att den inte blir förstådd. Islam betyder att ge sig hän och överlämna sig till gud. Man ser Allah som den enda guden och den som har skapat allt. Muhammed är guds sändebud och den största av profeterna.

Vårdgivarwebben - "Vården bör dra nytta av kulturen"

Med patienter från andra kulturer blir behov, förväntningar och krav på sjuksköterskan och sjukvården olika de som den svenska vårdkulturen varit vana vid. Patientens kultur kan påverka synen på hälsa och sjukdom vilket gör att kulturell kompetens är en viktig egenskap hos vårdpersonal för att de ska kunna ge vård med respekt för de kulturella skillnaderna som finns. Tidigare forskning visar att okunskap om olika kulturer kan mått på vad som är rätt eller fel när individen bedömer andra kulturer, så kallad etnocentrism (Ekblad, Janson & Svensson, 1996). När sjuksköterskorna möter och vårdar patienter från ett främmande land är det viktigt att hon/han känner sig själv och förstår sin egen kultur för att kunna möta dessa människor. Det Islam betyder att ge sig hän och överlämna sig till gud.

På en här sidan hittar du broschyrer och Livsarkivet på olika språk. I alla tider och i alla kulturer är traditionerna och ceremonierna vid dödsfall och begravning lika starka som livet självt. Dagens mångkulturella samhälle kräver kunskap och förståelse för olika traditioner och ceremonier vid dödsfall och begravning.